xmms2-cdinfo jest klientem XMMS2.

Nasłuchuje na zmiany w playliście i kiedy zostanie dodany wpis cdda://, komunikuje się z CDDB, aby uzyskać informacje o włożonej płycie kompaktowej, po czym uaktualnia dane zawarte w medialib.

Program w większości działa poprawnie, chociaż niektóre sytuacje nie są wspierane. Program jest napisany na razie jako aplikacja terminala tekstowego.

Kod źródłowy

Kod źródłowy dostępny jest przez Git pod git://fumu-no-kagomeko.kueea.info/xmms2-cdinfo.git.