loopfind jest małym programem służącym do odnajdywania punktów zapętlenia w strumieniu fonicznym. Napisany jest w standardowym C. Komunikuje się za pośrednictwem interfejsu linii poleceń.

Program operuje na plikach WAVE z 8- lub 16-bitowym strumieniem PCM. Używa bardzo prostego algorytmu z sześcioma parametrami (do ustawienia).

Program posiada również wygodną opcję do wyodrębnienia danego zakresu próbek do nowego pliku WAVE.

Kod źródłowy

Kod źródłowy dostępny jest przez Git pod git://fumu-no-kagomeko.kueea.info/loopfind.git.