Moich rąk tam nie ma.
Moich nóg tam nie ma.
Mojej twarzy tam nie ma.

Niczego mojego nie ma tam, w lustrze przede mną.
Gdzież jestem więc, jeżeli nie tam, gdzie me odbicie być powinno?