Graf Deskryptorów Zasobu
UZJP6ZC4N3APO6ISENX5SMX6base32
plL_ZFxuwPd5EiNv2TL-base64url
Klucz publiczny
OpenPGP
Imię
Tomasz Sobczyk
Rodzaj
człowiek
REalM
tak zwany „prawdziwy świat”
Poczta internetowa
UZJP6ZC4N3APO6ISENX5SMX6@rd-graph.home.arpa
tomasz@fumu-no-kagomeko.kueea.info