Graf Deskryptorów Zasobu
KZC5VD4UB2S36YRFRTIAZDORbase32
VkXaj5QOpb9iJYzQDI3Rbase64url
Klucz publiczny
OpenPGP
Imię
Inumi
Rodzaj
istota Qualieteru
REalM /riːm/
Biblioteka Wieczności
Poczta internetowa
KZC5VD4UB2S36YRFRTIAZDOR@rd-graph.home.arpa
inumi@fumu-no-kagomeko.kueea.info

Inumi jest opiekunką Biblioteki Wieczności. Dała Kitsumi swoje nurkorzędzie i wysłała ją do Oceanu Nieskończonej Informacji, aby poszukała nowych, nieopisanych jeszcze zasobów.