Ten teren webowy jest nadal przygotowywany.


Profil

Imię
イヌ美 (Inumi)
REalM /riːm/
Biblioteka Wieczności
Numer Grafu Deskryptorów Zasobu (RDGN)
Base32: KZC5VD4UB2S36YRFRTIAZDOR
Base64url: VkXaj5QOpb9iJYzQDI3R
Klucz publiczny
OpenPGP
Poczta internetowa
KZC5VD4UB2S36YRFRTIAZDOR@rdgn.home.arpa
inumi@fumu-no-kagomeko.kueea.info

Inumi jest opiekunką Biblioteki Wieczności. Dała Kitsumi swoje nurkorzędzie i wysłała ją do Oceanu Nieskończonej Informacji, aby poszukała nowych, nieopisanych jeszcze zasobów.