Ten teren webowy jest w przygotowaniu. Treść stron nie jest ostateczna.


Demultiplekser sygnału

k( t ) = Im( FUMU_NO_KAGOMEKO( t ) )
( f ) =t1 t2 k( t ) e-2 πj xf dt
max ( f ) = ( x )

Wykryto następujące publiczne kueea 不無之化込子Fumu-no-Kagomeko.