Ten teren webowy jest nadal przygotowywany.


Profil

Numer Grafu Deskryptorów Zasobu (RDGN)
0EJD3ZafYYnuREXk7vpe
Imię
.tomi /dot tomi/
REalM /riːm/
nieznana
Klucz publiczny
OpenPGP
Poczta internetowa
2BBEHXMWT5QYT3SEIXSO56S6@rdgn
dottomi@fumu-no-kagomeko.kueea.info
PlayStation Network
dottomi-jp
PSNProfiles
Steam
dottomi
Xbox Live
dottomi

.tomi jest czarodziejką alchemii. Czarodziejski biznes słabo jej idzie. Nudzi się, więc postanowiła przyzywać sobie gry wideo i inne urządzenia z Ziemi za pomocą jej przedmiotów magicznych i popisać Ziemianinom recenzje i poradniki.

.tomi była graczem hardkorowym w czasach PlayStation 2. PlayStation to platforma, z którą spędziła najwięcej czasu. Jej tamtejsza nazwa użytkownika to „dottomi-jp”. Na usługach Xbox Live i Steam widnieje jako „dottomi”. Fakt tego, że czas, kiedy grała najwięcej, zachowany jest jedynie w formie zapisów stanu gry, zasmuca trochę Fumu-no-Kagomeko.