Tak jak _ serce rozbrzmiało tamtymi pieśniami, tak i _ chcę rozbrzmieć serca innych.

Lecz nie dana jest _ umiejętność śpiewu.

Jakby czynność została jak starodawne słowa zapomniana.

Dlatego _ postanowiłam chronić pamięć o nich i...


Ma num ra ene yorra chs hymmnos yora.