Tak jak warawara serce rozbrzmiało tamtymi pieśniami,
tak i warawara chcę rozbrzmieć serca innych.

Lecz nie dana jest warawara umiejętność śpiewu.

Jakbym zapomniała starodawne słowa.

Dlatego———


Ma num ra ene yorra chs hymmnos yora.