Warunki świadczenia usług

Obowiązuje od .

Wersja w języku polskim (wiążąca).

Ten dokument może zostać uaktualniony o każdej porze dnia i nocy bez uprzedniego poinformowania ciebie. Jest odzwierciedleniem stanu obecnego.

Definicje

Treściąwiadomości HTTP pochodzące z następujących źródeł:

Zasady, o których mowa w tym dokumencie, dodatkowo obejmują również następujące źródła:

Autorem treści jest Fumu-no-Kagomeko. Autor jest rozpoznawany przez ciała rządowe Ziemi jako osoba fizyczna o nazwie „Tomasz Sobczyk”. Z racji nie prowadzenia działalności gospodarczej, autor zastrzega sobie prawo do nie podawania szczegółowych danych osobywch.

Świadczoną usługą jest możliwość pobrania przez kogolokwiek treści świadczonych przez uprzednio wymienione źródła na następujących warunkach.

Warunki

  1. Możesz czytać i oglądać treść. (Robisz to teraz.)
  2. Możesz tworzyć kopie treści na własny użytek. (Już to zrobiłaś/-eś.)
  3. Możesz rozprowadzać treść tak długo, jak pola nagłówka nie zostały zmienione pod kątem znaczeniowym i ładunek (payload) nie został zmieniony. Innnymi słowy, możesz pełnić rolę pośredniczącą w kontekście HTTP (ale nie serwera źródłowego).
  4. Możesz zacytować treść. Kiedy to robisz, musisz podać URI odnoszące się do cytowanej treści.
  5. Możesz tworzyć dzieła pochodne na bazie treści na użytek niekomercyjny. Jeżeli to robisz, musisz zamieśnić w dziele lub obok niego URI odnoszące się do treści pierwotnej.
  6. Potrzebujesz zgody od autora, aby użyć treści w inny sposób.

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

W żadnym wypadku autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikające z jakiejkolwiek teorii prawnej, wynikające z, bądź w połączeniu z, twoim użyciem lub niemożnością użycia usługi, jakiejkolwiek treści oraz jakichkolwiek materiałów, do których treść się odnosi, włączając w to jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wypadkowe, wynikające lub moralne szkody, w tym, ale nie ograniczając się do, szkód osobowych, bólu i cierpienia, cierpień emocjonalnych, utraty dochodu, strat majątkowych, w przychodach, zysku lub przewidywanych oszczędności, utraty wartości firmy, utraty danych, których można lub nie można było przewidzieć.

Kontakt

Wiadomości internetowe związane z prawem proszę wysyłać na <webmaster@fumu-no-kagomeko.kueea.info>. Będę wdzięczna za uwagi i sugestie co do poprawy tego dokumentu.