Polityka pamięci lokalnej

Obowiązuje od .

Wersja w języku polskim (wiążąca).

Ten dokument może zostać uaktualniony o każdej porze dnia i nocy bez uprzedniego poinformowania ciebie. Jest odzwierciedleniem stanu obecnego.

Polityka

Dwie technologie mogą zostać użyte przez teren webowy w celu zapisania danych na urządzeniu użytkownika. Jedna z nich potocznie zwana jest „ciasteczkami”. Zdefiniowana jest przez Mechanizm Zarządzania Stanem HTTP. Drugą jest Pamięć Webowa, którą definiuje Żywy Standard HTML. Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w odpowiednich dokumentach.

Agenci użytkownika (zazwyczaj przeglądarki webowe) powinny dawać użytkownikom możliwość dezaktywowania wsparcia dla obu z tych technologii.

Dane zapisywane są jako zmienne posiadające unikatowe nazwy i przypisaną im wartość.

Ten dokument omawia poszczególnie każdą ze zmiennych, którą usługa rozpoznaje. Zmienne są uporządkowane w kolejności alfabetycznej po ich nazwie.

Zmienne uważane są za dane prywatne pomiędzy użytkownikiem a usługą. Nie są współdzielone z podmiotami trzecimi.

Zmienne

neK_lang
Wartość: Znacznik języka
Technologia: „Ciasteczka”
Okres czasu: Sesja
Preferowany język użytkownika o najwyższym priorytecie. Używana w trakcie ustalania języka zasobu do zwrócenia wraz z odpowiedzią.