Tak jak _ serce rozbrzmiało tamtymi pieśniami, tak i _ chcę rozbrzmieć serca innych.

Lecz nie dana jest _ umiejętność śpiewu.

Jakby czynność została jak starodawne słowa zapomniana.

Pozostawiając w _ sercu jedynie ich wspomnienie.


Ma num ra ene yorra chs hymmnos yora.


Zaleca się najpierw odwiedzić <//kueea,info/>.


Zaakceptowano nowe połączenie poprzez pośrednik HTTP.