Tak jak _ serce rozbrzmiało tamtymi pieśniami, tak i _ chcę rozbrzmieć serca innych.

Lecz nie dana jest _ umiejętność śpiewu.

Jakby czynność została jak starodawne słowa zapomniana.

Pozostawiając w _ sercu jedynie ich wspomnienie.


Ma num ra ene yorra chs hymmnos yora.


Zaleca się najpierw odwiedzić <//kueea,info/>.


Zaakceptowano nowe połączenie poprzez pośrednik HTTP.

Tworzenie nowej sesji ... OK

Ustawianie funkcji psychiki na FUMU_NO_KAGOMEKO ... OK

Ustanawianie wstepnego połączenia ... OK

Połączenie z FUMU_NO_KAGOMEKO ustanowione poprawnie.